Information om landevejsprincippet

 

Bekendtgørelse nr. 1057 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. danner grundlag for beregningen af de billetpriser som anvendes i perioderne hvor landevejsprincippet er gældende.

Hvilken indflydelse har landevejsprincippet på:

Generelt

I Rabatperioderne er alle persontakster ens, uanset om der er tale om voksne, børn og pensionister, og om de er bosat på eller udenfor Ærø.

Alle billetter reserveres og forudbetales inden afrejse. 

Ø-kort

Ø-kortet og de regler der gælder for ø-kortene er suspenderet under rabatperioderne.

Ø-kortet træder igen i kraft mellem rabatperioderne med landevejsprincip. Det vil sige at du skal gemme dit ø-kort. 

Hvis du vil have rabat på billetten skal ø-korts billetter reserveres og forudbetales inden afrejse. Det gule sygesikringskort fysisk eller digitalt eller ø-kortet skal altid medbringes på rejsen, både som gående og med bil. Sygesikringskortet eller Ø-kortet skal fremvises på forlangende.

Elevbilletter

Elevbilletter udgår i billigsæsonen, hvor de almindelige persontakster er gældende.

Pr. 19.06.- 06.08.2023 inkl. kan studerende opnå rabat på personbilletten. Elevbilletter reserveres og forudbetales inden afrejse. Studiekort / optagelsesbrev fra uddannelsesinstitutionen skal fremvises på forlangende.

Børnetakster og aldersgrænser.

Børn under 3 år er gratis, Børn i aldersgruppen 4 - 15 år inkl. i billlig sæson svarer til 50% af en voksenbillet.

Gulpladebiler

Gulpladebiler reserveres og forudbetales inden afrejse.

Grupperejser

Grupperejser er fremover kun for grupper på 20 personer og derover. 

Udenøs pendleres benyttelse af parkeringsarealet.

Hidtil har udstedelse af pendlerkort været dokumentation for udstedelse af parkeringstilladelse til det areal Ærøfærgerne har fået stillet til rådighed af Svendborg Kommune. Dette vil stadigt være gældende udenfor rabatperioderne.

Har man haft parkeringstilladelse i den foregående perioden med fuld betaling, vil man også være berettiget til det i den efterfølgende rabatperiode.

For nye pendlere vil køb af pendlerkort, en aktuel lønseddel eller en ansættelseskontrakt være gyldig dokumentation.

Med venlig hilsen

Ærøfærgerne.