Status på E/F Ellen 14.09.2023

Der foregår et godt samarbejde mellem Ærøfærgerne og de involverede partnere omkring Ellen, herunder Danfoss og batteriproducenten Leclanché. Hændelsen er højt prioriteret hos alle, og der arbejdes hårdt på, at der løbende sker udvikling og fremskridt hen mod, at Ellen kan frigives og sættes i drift igen.

Lidt fakta:

Ellen har 2 batterirum. For og agter. I hvert rum er der 10 strenge med 42 batterimoduler i hver streng. Hvert modul indeholder 32 battericeller á 1 kg. Dvs. Ellen har 840 batterimoduler og 26.880 battericeller. Hver af de i alt 20 batteristrenge kan fungere som en selvstændig kraftforsyning til færgens motorer og nødudstyr, hvorfor Ellen har mere redundans end de fleste andre færger.

Hændelsen ombord på Ellen er lokaliseret til ét modul. Det ramte modul på Ellen har været til undersøgelse på Dansk Teknologisk Institut (DTI).

Foto fra forreste batterirum og fronten af det varmepåvirkede batterimodul i batteristreng nr. 3 efter at skumsystemet har været udløst d. 11. juli 2023. Spor af skumvæske ses på fronten.

Foto: Ærøfærgerne/Beredskabet

Resultatet fra undersøgelsen viser en klassisk termisk cellefejl fra én battericelle i modulet. Årsagen til denne fejl er dog fortsat ikke fastlagt, og der arbejdes grundigt med de videre undersøgelser. Vi har DTI på som uvildig partner i denne undersøgelse. DTI konkluderer også, at ingen passagerer/besætning har været i fare i forbindelse med hændelsen. Målinger foretaget af Beredskabsstyrelsen i batterirummet i døgnet efter hændelsen har ikke indeholdt spor af giftige gasser eller væsker fra den termiske hændelse. Ydermere konkluderer DTI, at sikkerhedssystemet har fungeret enormt effektivt, som forventet, og har sikret, at hændelsen ikke har udviklet sig yderligere.

På nuværende tidspunkt er vi vidende om, at 5-6 strenge (210-252 moduler) skal udskiftes, da der er trængt slukningsskum ind i nogle af disse batterimoduler. For at sikre, at resten af Ellens 15 strenge er i forsvarlig stand er en undersøgelse af disse strenge næste step.

Næste step er i gang – Vi har foretaget en opladning af Ellens batterier for efterfølgende at aflade ved at ligge langs kaj med skruer mv. tændt for afladning. Dette er med det formål at trække logs ud til de videre undersøgelser. Der er udvalgt 15 moduler fra de resterende 15 strenge, som undersøges af DTI’s batterilaboratorie i Århus ved hjælp af en meget nøjagtig kapacitetstest. De første meldinger er positive!

På nuværende tidspunkt vurderes tidsplanen for, hvornår Ellen kan forventes at kunne frigives af Søfartsstyrelsen og komme retur i drift. Vi vurderer løbende fartplanen, som pt. er V-sejlads mellem Søby og Faaborg/Fynshav, og melder ud så snart det er muligt, hvordan novembers sejlplan ser ud.

Ellen vil kunne sejle på den tilbageværende kapacitet, men da der mangler ca. 25% vil en sejlplan fra start være en reduceret udgave af den vedtagne sejlplan indtil nye batterimoduler er på plads.

14.09.2023

Keld M. Møller

 

Hændelse på E/F Ellen d. 11. juli 2023

 

Den 11. juli, opstod der, på vej fra kaj i Søby Havn, et problem i det ene batterirum. Pga. overophedning af et batteri, blev det automatiske skumsystem udløst i den pågældende batteristreng.

Besætningen reagerede prompte på alarmerne, fulgte de angivne procedurer, og kaptajnen på broen styrede sikkert Ellen tilbage til kaj, hvor passagererne kunne komme fra borde.

Siden har Ellen ligget stille, og det har betydet, at Skjoldnæs-færgen er sat til at sejle V-sejlads, så Ærøfærgerne fortsat kan servicere både Fynshav og Fåborg, dog med et reduceret antal afgange.

I øjeblikket afventes eksterne undersøgelser. Ærøfærgerne har, i samarbejde med batteriproducenten, skrevet sin egen rapport om hændelsen, men det er op til uvildige eksterne partnere at levere de tekniske undersøgelser af batterierne og systemerne generelt.

Det er på nuværende tidspunkt svært at sige, hvornår Ellen kommer ud at sejle igen, da det afhænger af de igangværende undersøgelser, konklusioner og evt. anbefalinger og krav.

Ellen er en pionér indenfor 100 % elektrisk drift, og som pionér er man både de første til at høste gevinsterne, herunder økonomisk drift, samt emissionsfri og partikelfri drift, men som pionér er man også med til at høste vigtige erfaringer, når der opstår en hændelse.

Der er 100 års erfaring med diesel-fremdriftssystemer og relaterede sikkerhedssystemer, hvorimod Ellen, som er den første længere rækkende elfærge, kun har 4 år på bagen. Da erfaringerne med hændelser som disse stadig er yderst begrænsede indenfor for det maritime område, er situationen naturligvis, at en hændelse også udløser meget grundige undersøgelser, da man ikke har et stort eksisterende hændelses-katalog, på samme måde som man har det i forbindelse med fx diesel-drift.

Men under alle omstændigheder, så har vi set, at Ellens systemer fungerede effektivt i forhold til at håndtere en overophedning i batterirummet, samt at hændelsen blev effektivt indkapslet af sikkerhedssystemerne.

Efterhånden som Ærøfærgerne ved mere om det videre forløb, bliver der meldt ud til offentligheden.

Direktør Keld M. Møller