Transport med færge og bus

 Coronavirus 2

COVID-19 – virus ( Gældende for Ærøfærgerne )

NYT MANDAG D. 29. NOVEMBER 2021:

Krav om mundbind/visir indføres d. 29. november 2021 for alle indendørs områder i den kollektive færgetransport. 

 

Hvem er undtaget for kravet?

Kravet gælder ikke for børn under 12 år.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Sundhedsstyrelsen oplyser, at sådanne fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at man ikke kan bære mundbind eller visir, fx kan være:

 • Fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslet, sår eller forbindinger.
 • Angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger.
 • Hvis mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner, såsom mundbetjent kørestol.

Personer, der af ovenstående grunde er undtaget, skal ikke dokumentere dette ved en eventuel kontrol.

Under hvilke omstændigheder, må passagerer fjerne mundbind/visir midlertidigt?

Under visse omstændigheder tillades det, at mundbindet eller visiret fjernes indendørs..

Disse omstændigheder kan eksempelvis være:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.
 • Hvis passageren under færgeoverfart opholder i egen bil 
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis politiet eller billetkontrollen skal foretage identifikation.
 • Hvis pasageren pludseligt får det dårligt ved brug af værnemidler.

Gælder kravet også udendørsarealer på færger, fx et soldæk?

Kravet gælder ikke udendørsarealer på færgen. Passagerer skal anvende mundbind eller visir alle steder på færgen, undtagen hvis de befinder sig i eget køretøj eller hvis de opholder sig på udendørs arealer på færgen.

 Vi henstiller derudover stadig til at holde afstand og vise hensyn til medpassagerer og besætningen.

 

Du kan læse Transportministeriets meddelelse herom her:


 
 Generelle retningslinjer:   

 • Kunder skal reservere og forudbetale online inden afrejse. Dette gælder både gående og reserverede køretøjer. Indtil 30 min. før afgang kan du annullere din reservation og automatisk få din betaling tilbage,flytte din reservation til at andet tidspunkt på dagen, eller benytte betalingen på en chancerejse samme dag.
 • I nødstilfælde kan der reserveres plads og betales via kontoret Tlf. 62524000.
 • Som gående passager skal du vise din reservation når du går om bord.
 • Der gives særlig tilladelse til ophold i køretøjer under overfarten. Dette skal meldes telefonisk senest 24 timer inden afrejse til Ærøfærgernes kontor.
 • Hvis du vælger at blive i  bilen under overfarten må motoren ikke være tændt, så vi anbefaler, at man medbringer et tæppe.
 • Passagerer skal sprede sig ud over hele passagerområdet og sidde i så lang afstand fra hinanden som muligt.
 • Hvis du skal i karantæne/selvisolation eller har mistanke om at være smittebærer, skal du kontakte Ærøfærgerne, og du skal så blive i din bil under overfarten.
 • Er du er i karantæne/selvisolation eller der er mistanke om, at du er smittebærer, kan du ikke rejse som gående.
 • Taxi fra sen færge vil foregå med maks 3 personer ad gangen. Er der flere vil de blive afhentet når de 3 første er blevet kørt.
 • Det er meget vigtigt, at alle passagerer respekterer disse tiltag og efterkommer besætningens instruktioner på færgen og i land.

COVID-19 – virus ( Gældende for busserne på Ærø )

Generelle retningslinjer:

 • Ind- og udstigning foregår via bagerste dør i bussen.
 • Sædekapacitetn er reduceret i busserne for at imødekomme afstandskrav.
 • Undgå kontakt med chaufføren.
 • Større grupper bedes kontakte Tlf. 62531010 

 

Ovenstående er gældende indtil andet meldes ud. Du kan derudover holde dig informeret via Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sundhedsstyrelsen.dk samt på Covid-19: Informationsmateriale til turister i Danmark: COVID-19 Information til turister i Danmark